0,00 kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

UL - Utvecklande Ledarskap

Vill du bli bättre på det operativa ledarskapet i din roll som chef och ledare? Då är kursen Utvecklande Ledarskap (UL) för dig. Utbildningen är skapad av Försvarshögskolan och bygger på deras etablerade och väl beforskade ledarskapsmodell. Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!

Syftet med utbildningen är att förbättra ditt egna ledarskap genom att lära dig om Ledarskapsmodellen från Försvarshögskolan samt att öka din förmåga att leda och samverka med andra.

UL – Utvecklande ledarskap skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även att konfrontera i ett gott uppsåt.

Utvecklande ledarskap bygger på modellen ”Transformerande

ledarskap”, ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Före utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen via internet.

Mål

Kursens övergripande mål är att du ska kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar. Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).

Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Kursens olika delmål är att:

• få ökad förmåga att vara förankrad i den teoretiska grunden i modellen

• få personlig feedback på ditt ledarskap

• få förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga

• få ökad självinsikt

• få verktyg för effektivt och resultatskapande ledarskap

• få kunskap om hur du ger och tar emot utvecklande feedback

• få kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt

• skapa en personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

· arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp

· förstå att det finns behov av olika ledarstilar

· få personlig utveckling

· tydliggöra dina utvecklingsbehov

· få ökad förmåga att bidra till utveckling av din egna grupp

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer vilka vill bli effektivare i sin roll och sitt ledarskap kan gå utbildningen. Utbildningen är en mycket lämplig fortsättning på UGL (Utveckling av Grupp och Ledare).

Omfattning

Kursen omfattar 3+1 dagar som dagutbildning. Behöver du boende under kursen ordnar du detta själv. Lunch och fika ingår i kurspriset.

Metod

Kursen är en forskningsbaserad ledarmodell framtagen av Försvarshögskolan för att utveckla ett hållbart och modernt ledarskap.

Innan utbildningen kommer de personer du leder att bedöma dina ledarskapsförmågor. Med hjälp av kursen kommer du att skapa en plan för ditt framtida ledarskap. Du kan välja 6–10 personer för att göra bedömningen som görs online.

Med stöd av modellen för Utvecklande Ledarskap (UL) varvas diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coachning.

Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Handledare Programmet leds alltid av två av Försvarshögskolan certifierade UL-handledare med egen erfarenhet av att leda personal. Våra utbildare och handledare har en gedigen erfarenhet av det som krävs för att ge dig som deltagare så mycket som möjligt när du går en kurs hos oss. Se vidare under rubriken "Våra utbildare & handledare".

Deltagare

Gruppens storlek är minst 12 maximalt 16 deltagare

Under 2024 planerar vi öppna kurser i Stockholm, Göteborg & Malmö:

De kursgårdar vi använder mest frekvent är Lovik och Rönneberga på Lidingö, Torekov Hotell, Torekov, Rusthållargården i Arild & Gullmarstrand i Fiskebäckskil.

Utbildningstiden alla utbildningsdagar är mellan ca kl 08.30-16.30.

Kurskostnad är 26 900:- per deltagare, Internatkostnad tillkommer med ca. 2.500:-/dygn vid behov

I avgiften ingår feedbackinstrument 360° (ULL Utvecklande Ledarskap), två återkopplingar, samt utbildningsmaterial.

Om för få deltagare anmäler sig till en kursplats finns möjlighet att få gå kursen på annan kursplats eller kursvecka.

Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 8 veckor före kursstart debiteras hela kurskostnaden.

Kontakta oss gärna om du behöver mer information eller referenser tel. 033-12 75 70 eller kursansvarig Stephan Eberdal tel. 0706-58 56 51. stephan@uglutbildarna.se

Stöd efter kursen!

Vill du fortsätta din utvecklingsresa efter genomförd utbildning erbjuder vi individuell handledning/coachning. Här får du möjlighet att lyfta, bolla och reflektera över dina utmaningar kopplade både till utbildningen och din vardag i yrkesrollen. Kontakta oss efter din kursanmälan så återkommer vi med ett behovsanpassat upplägg och prisförslag.

© Copyright - UGL Utbildarna